1. Prazo de entrega e zonas de repartimento

Os envíos dos produtos adquiridos a través do noso Sitio Web, dirixidos a España e Portugal, entregaranse, normalmente, nun prazo comprendido entre as 24 e 48 horas. Unha vez efectuado o pedido, ao Cliente facilitaráselle un número de seguimento para coñecer en todo momento o estado do envío.
Para coñecer prazos de entrega e tarifas a outros destinos, por favor consúltennos.
O transportista por defecto para os nosos envíos, é a empresa MRW.

2. Entrega do pedido

O pedido poderá ser entregado no lugar de entrega designado no apartado "Datos de envío" polo Cliente para tal efecto de luns a venres (entrega só en días laborables).
Se MRW non puidese facer a entrega na data e hora comunicada ao Cliente por non encontrar a ninguén no domicilio, a empresa de mensaxería poñerase en contacto co Cliente para especificar outra data e hora de entrega.
No suposto de que o Cliente non puidese estar presente no momento da entrega, o pedido será entregado a calquera outra persoa que se encontre no lugar de envío indicado e que sexa maior de 18 anos. Pluma y Collar entende que o Cliente que realizou o pedido autoriza á persoa que nese momento está no lugar de envío a recoller o pedido no seu nome. Polo tanto, queda baixo a exclusiva responsabilidade do Cliente autorizar a un terceiro para a recepción e aceptación da compra no lugar de entrega.
A entrega da compra realizarase no lugar de entrega indicado polo Cliente, debendo asinar o receptor o albarán de entrega correspondente.
A persoa que recepcione o pedido poderá revisalo canto queira no momento da entrega e, se quixese rexeitar algún produto, pode facelo a partir dese mesmo momento e segundo se prevé no seguinte apartado.

3. Devolucións

Aceptaranse devolucións nun prazo máximo de sete días a partir da recepción do pedido segundo a lexislación vixente. A mercadoría ten que estar nas mesmas condicións nas que se enviou e coa súa embalaxe orixinal.
A solicitude de devolución comunicarase a Pluma y Collar no teléfono +34 981 624 224, sempre dentro do prazo de sete días. Os custos de devolución corren a cargo do cliente, agás que esta se producise por defecto evidente do produto e/ou do servizo. Unha vez recuperada a mercadoría e analizada por Pluma y Collar, procederase á devolución do importe que corresponda nun prazo de 7 días.

4. Gastos de envío

Os gastos de envío aplícanse a cada pedido, dependendo en cada caso do destino deste. A tarifa que mostramos a continuación, refírese unicamente a España peninsular, Portugal e Baleares. En calquera outro caso, por favor, consultar.

Tarifas de envío (Impostos non incluídos):

  • España Peninsular e Portugal 5,38 €
  • Illas Baleares 7,02 €
  • Provincia da Coruña 3,28 €